Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

24-06-2021l

LLO-sommerferielukket 2021

Her kan du se din lokale LLO-afdelings sommerferietider 2021.

Læs mere…
21-06-2021l

LLO støtter sin svenske søsterorganisation: stop liberaliseringen af huslejen

Lejernes Landsorganisation (LLO) støtter sin svenske søsterorganisation, Hyresgästföreningen, som kæmper imod en liberalisering af lejeboligmarkedet.

Den svenske regerings forslag om liberalisering af huslejerne (såkaldt fri leje) ved nybyggeri, minder om den danske model for fri husleje, som blev indført i 1992, -en model som har været en katastrofe for de blandede byer i Danmark.

Landsformand Helene Toxværd udtaler: ”Vi vil på det kraftigste advare imod at gøre i Sverige, som man har gjort her i Danmark.” 

Hun fortsætter:

”Nybyggeriet i Danmark er så dyrt, at boligerne ikke er til at betale for almindelige mennesker. Når kun de rigeste samfundsgrupper har råd til at bo i byerne, så får man velhaver-ghettoer, hvor man kun møder andre velhavende. I Danmark er fri leje derfor en væsentlig hindring for at få byer for alle”

Fri leje: Store huslejestigninger

Selvom man ”kun” indfører fri leje i nybyggeri, skal man ikke regne med, at det løser problemerne, mener Helene Toxværd:

”Nogle mener, at sætter man huslejen fri på nybyggeri, så vil huslejen på sigt rette sig og føre til flere og betalbare boliger... Men kigger man på udviklingen i Danmark, så vil man se, at denne løsning i hvert fald ikke har virket i de sidste 29 år.”

Hun afslutter: 
”Hvis problemet er mangel på boliger og mangel på boliger der er til at betale, så er frigivelse af huslejen ikke løsningen. Frigivelse af huslejen fører erfaringsmæssigt ikke til flere betalelige lejeboliger, men først og fremmest til flere og mere velpolstrede udlejere.”.

Fakta: 

Odense, Aarhus og Aalborg, har i gennemsnit 27 pct. af de private udlejningsboliger med fri leje.  I København og Frederiksberg er det i gennemsnit 21 pct. af de private lejeboliger,
som har fri lejefastsættelse. 

DREAM (2012) skønner, at huslejekonsekvensen af fri lejefastsættelse vil
være en gennemsnitlig huslejestigning på godt 62 pct. på landsplan.
I København samt Københavns omegn skønnes en huslejestigning på hhv.
101 og 87 pct., hvis huslejerne sættes fri.

(Kilde: Ekspertudvalgets rapport om boligreguleringslovens § 5, stk. 2, s. 55 og 96)

LLO Pressekontakt: tlf. 33 86 09 21

 

Læs mere…
09-06-2021l

Blackstonepakken virker - Udlejernes skræmmekampagne gjort til skamme

EjendomDanmark skriver i en pressemeddelse, at deres medlemmer har lidt et værditab på omkring 20%. Men de officielle tal fra Danmarks Statistik viser alene et fald på 7%.

Læs mere her

Læs mere…
08-06-2021l

LLO ønsker en opstramning af reglerne om indskud for alle lejere

Regeringen foreslår at sikre lejere, der bor til fremleje bedre end i dag.

Forslaget kommer efter BT kunne beskrive, at nogle fremlejegivere nærmest levede af at snyde deres fremlejetagere, som aldrig så deres indskud igen.

LLO er positive overfor lovforslaget, men vi ønsker, at lejerne generelt sikres bedre vilkår for at kunne få depositum og forudbetalt leje tilbage.

Der er derfor brug for en opstramning af reglerne på hele lejeområdet - uanset om det er fremleje eller ej.

Læs vores høringssvar her.

Læs mere…
21-05-2021l

Generalforsamling i LLO Viborg

Indkaldelse til generalforsamling i LLO Viborg 

Torsdag den 10. juni 2021 kl. 19.00 

Sted: Borgerhuset Stationen, Lille Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent og stemmetællere 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Regnskab og budget 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Indkomne forslag 

7. Valg 

  • • Valg af formand for 1år 
  • • Valg af bestyrelsesmedlemmer 
  • • Valg af bestyrelsessuppleant 
  • • Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år 
  • • Valg af delegerede til regionsgeneralforsamlingen 
  • • Valg af delegerede til LLO´s kongres 

8. Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til bestyrelsen senest den 1. juni 2021 enten på mail til info@lloviborg.dk eller afleveres/sendes pr. post til LLO-Viborg, Teglmarken 223, 8800 Viborg. 

Adgang til generalforsamlingen har individuelle medlemmer og repræsentanter for de tilsluttede foreninger, som senest har indbetalt kontingentet på indkaldelsestidspunktet samt repræsentanter fra Landsorganisationen, 

Der vil blive serveret kaffe/te med brød under generalforsamlingen. Du bedes derfor tilmelde dig på info@lloviborg.dk eller alternativt på tlf. 25 53 75 12 senest mandag den 7. juni 2021. 

Der skal bæres mundbind, indtil man sidder ned. Afstanden bliver 2m mellem hver person. Der er sprit og mundbind på stedet. Ved evt. ændringer, så hold dig orienteret på www.lloviborg.dk 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen LLO-Viborg 

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser