Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

02-03-2021l

Generalforsmaling i LLO Birkerød er aflyst i 2021

Afholdelsen af LLO Birkerøds generalforsamling i 2021 er desværre aflyst pga. covid-19.

Læs mere…
05-02-2021l

Mange lejere er plaget af fugt og skimmel i deres bolig, hvor udlejer ikke håndterer problemet.

TV2 Nord har spurgt chefjurist i Lejernes Landsorganisation, Anders Svendsen, om, hvad man som lejer kan gøre, hvis man oplever skimmelsvamp eller andre misvedligeholdelser i sin bolig:

- Det vigtigste det er, at man får undersøgt, om det er farligt at bo i boligen. Der kan man henvende sig til teknisk forvaltning, som kan gå ud og vurdere, om boligen er sundhedsfarlig.

- Nogle gange kan de her ting ordnes ved at henvende sig til udlejer. Hvis udlejer ikke vil reagere, skal man gå til teknisk forvaltning. Hvis teknisk forvaltning vurderer, at det er sundhedsfarligt at bo i boligen, har kommunen en genhusningsforpligtelse, for de berørte lejere. Hvis kommunen ikke finder noget sundhedsfarligt, så ser det i dette tilfælde ikke ud som om, det er et godt indeklima, der er tale om, og så kan man henvende sig til huslejenævnet i stedet og køre en vedligeholdelsesmangelsag.

Læs artilken og se indslaget fra TV2 Nord

Læs mere…
04-02-2021l

Udlejerne overdrev vildt og Blackstone-pakken virker!

Dagbladet Børsen oplyste i går den 3. februar 2021, at salgspriserne på ældre udlejningsejendomme er faldet med ca. 8-12%. siden Blackstone-Pakken trådte i kraft 1. juli 2020, hvor priserne nåede deres foreløbige højdepunkt.

Undersøgelsen af salgspriserne er foretaget af rådgivningsvirksomhden Cushman & Wakefield | RED.

Udlejerforeningen EjendomDanmark oplyste ellers, at Blackstonepakken ville medføre et tab på 25-35% i en pressemeddelelse, hvor Blackstone-pakken i øvrigt blev kaldt ”en katastrofe for ejendomsmarkedet”.

LLO: En alvorlig overdrivelse, som skader troværdigheden.

Udlejernes tal blev ellers flittigt brugt til at tale imod de forbedringer for lejerne som Blackstonepakken medførte. Eksempelvis advarede Mona Juul (K) fra Folketingets talerstol, om tab for udlejerne på 30-35% da Blackstonepakken blev vedtaget.

Det var dog langt fra alle der havde regnet med prisfald i den størrelsesorden, eksempelvis regnede Boligminister Kaare Dybvad og boligministeriet med et værdifald på 3-8%. Dette viste sig at være langt tættere på virkeligheden.

Jeg synes EjendomDanmarks troværdighed lider et alvorligt knæk, udtaler landsformand Helene Toxværd.

”Når man forsøger at overdrive de økonomiske konsekvenser, og skyder et tocifret antal millarder over målet, så giver det jo ridser i lakken og jeg er sikker på, at de politikere, der har brugt tal fra EjendomDanmark vil overveje det en ekstra gang, inden de en anden gang risikrerer at sætte deres egen troværdighed på spil.”

Analytikere: Blackstonepakken virker efter hensigten.

"Om man bryder sig om det politiske indgreb eller ej, kan det konstateres, at det har haft den ønskede effekt. De udenlandske investorer har været totalt fraværende i 2020," siger partner Lior Koren fra Cushman & Wakefield RED til Børsen.

Kapitalfonden Blackstone købte i 2018 OMK-ejendomme for 3,8 mia. kr. I 2019 ca. 700 mio. kr. I 2020 var Blackstones opkøb af ældre udlejningsejendomme 0 kr..

Læs Børsen artikel her: https://borsen.dk/nyheder/ejendomme/blackstoneindgreb-stopper-udenlandske-investorer (kræver abonnement).

Læs mere…
29-01-2021l

Claus Højte 25 år i LLO Hovedstaden

Mandag den 1. februar kan Direktør Claus Sahl Højte fejre 25 års jubilæum i LLO Hovedstaden.

En egentlig festligholdelse af dagen tillader Coronasituationen desværre ikke…

- men Landsorganisationen ønsker Claus et KÆMPE TILLYKKE med jubilæet

- og glæder sig til det fortsatte samarbejde.

 

Med venlig hilsen

Helene Toxværd

Landsformand 

Læs mere…
29-01-2021l

Lejer kæmper mod skimmel og sin udlejer

Der er udbredt skimmelsvamp i Orla Fiskers lejlighed, og det dårlige indeklima betyder, at han og hustruen planlægger at flytte. 

Ifølge Lejernes Landsorganisation er det ikke en usædvanlig klemme, som Orla befinder sig i:

- Generelt kan man sige, at sagsbehandlingen i huslejenævnet er på omkring et halvt år, så det kan jo være lang tid at vente, afhængig af hvad for en sag man har, siger Anders Svendsen, chefjurist i Lejernes Landsorganisation til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs hele artiklen fra TV2 Østjyllnad

Læs mere…
22-01-2021l

AFLYST: LLO Viborg indkalder til ordinær generalforsamling lørdag d. 13. februar kl. 11.

AFLYST: Generalfosamlingen er pga. Covid-19 og myndighedernes forsamlingsforbud aflyst. Ny indkaldelse bliver udsendt, når det igen bliver muligt af afholde GF

 

LLO Viborg indkalder lørdag den 13. februar 2021 til ordinær generalforsamling - den sidste som medlemmer af LLO.

Afdelingen i Viborg har nemlig udmeldt sig af LLO, hvilket er sket på to efter hinanden ekstraordinære generalforsamlinger, der begge er blevet afholdt hele 13 km fra Viborg.

 

Langt fra reden! 

Bestyrelsen for LLO i Viborg fandt det nødvendigt at placere to afgørende ekstraordinære generalforsamlinger 13 km fra Viborgs centrum, med begge møder lagt på fredage, da den havde sat udmeldelse af landsorganisationen på dagsordenen.

Stedet, hvor begge møder endte med at blive afviklet, var Mønsted Kulturhus på Kalkværksvej, langt fra Viborg. Det første møde blev afholdt den 30. oktober, det andet den 20. november. Men den første generalforsamling den 30. oktober var oprindeligt indkaldt til Borgerhuset Stationen i Sct. Hansgade, Viborg, men lokationen blev efterfølgende ændret!

 

Povert fremmøde

Mødestedet havde formentlig indvirkning på fremmødet. Ifølge afdelingens egne skriftlige referater var kun fem menige medlemmer mødt frem i Mønsted – udover fire bestyrelsesmedlemmer og tre gæster - på den første generalforsamling. De besluttede enstemmigt at udmelde LLO Viborg af landsorganisationen. På den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling, som skal afholdes i sådanne sager for at bekræfte den første beslutning, deltog de samme fire bestyrelsesmedlemmer, seks menige medlemmer og tre gæster. Også på dette møde blev udmeldelsen besluttet enstemmigt. Afdelingen har i alt 250 medlemmer.

 

Klagerne fortiet

Udmeldelsen skyldes utilfredshed med, at LLO's landsledelse i september 2020 ekskluderede den dengang nyvalgte formand for afdelingen, Jan Nørbjerg, for organisationsskadelig virksomhed. Det skete på baggrund af fire skriftlige klager over Nørbjerg til hovedbestyrelsen. Bestyrelsen i Viborg protesterede imod eksklusionen, men har aldrig forholdt sig til de konkrete klager. Nørbjerg gav heller ikke selv møde, selvom han var inviteret til at deltage i hovedbestyrelsens behandling af hans eksklusion. Indholdet af klagerne blev end ikke omtalt for de fremmødte på LLO Viborgs afgørende generalforsamling 30. oktober, hvor Nørbjerg i øvrigt deltog som inviteret "gæst".

Bestyrelsen i LLO Viborg var også utilfredse med LLO's servicekontor i Aarhus. Den havde meldt afdelingen ud af servicekontoret 8 dage før generalforsamlingen. Derfor blev denne beslutning netop ikke forelagt afdelingens øverste myndighed til vedtagelsen i Mønsted. Medlemmerne fik heller ikke på generalforsamlingen at vide hvor og af hvem, sagsbehandlingen for Viborgs medlemmer fremover skal ske, når Servicekontoret – efter bestyrelsen i Viborgs opsigelse – stopper med at sagsbehandle for Viborgs medlemmer den 1. marts i år.

LLO's øverste landsledelse var repræsenteret på den første generalforsamling, mens regionsformanden i Midt deltog i den efterfølgende.

LLO's hovedbestyrelse har som konsekvens efter de to generalforsamlinger besluttet, at den ikke - fremadrettet – henviser nye medlemmer til Viborg. Nye LLO-medlemmer indmeldes i stedet i en midlertidig administrativ afdeling under hovedbestyrelsen og med medlemsservice fra Servicekontoret i Aarhus.

Det seneste i sagen er, at bestyrelsen i LLO Viborg har indkaldt til en ny, ordinær generalforsamling lørdag den 13. februar kl. 11. Og JA..... I Mønsted!

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser