Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

18-05-2022l

Boligorganisationer imod forebyggelsesområder

Fem boligorganisationer fra Brøndby strand protesterer imod urimelige listerne over såkaldte ”forebyggelsesområder”. 
 
Forebyggelsesområder blev indført som en kategori som en del af parallelsamfundspakken, der blev justeret i slutningen 2021, hvor blandt andet ordet ”ghetto” udgik af loven.
 
Når et boligområde bliver defineret som et forebyggelsesområde, har det konsekvenser for ventelistereglerne og for hvem kommunen må anvise til boligerne.
 
Boligorganisationerne påpeger at flere at kriterierne er urimelige, fx at andelen af ufaglærte beboere kan få konsekvenser, uanset om folk er i beskæftigelse eller ej. 
 
Dette er LLO helt enige i. Der bør ikke gøres forskel på folk på baggrund af uddannelseslængde - heller ikke på boligmarkedet.
 
Desuden påpeger boligorganisationerne, at hvis boligområderne ikke havde ligget i region Hovedstaden, så ville den gennemsnitlige indkomst i områderne ikke være et problem. Men fordi de bor i en region, der har en høj gennemsnitsindkomst, så havner de på listen. I enhver anden region, eller hvis man havde taget landsgennemsnittet, var man gået fri.
 
Forebyggelsesområderne gjorde at lejere med små indkomster har endnu færre boliger at vælge imellem. Samtidig er byggeriet af nye almene boliger gået i stå, og huslejen i den private udlejning er så dyre, at almindelige mennesker dårligt kan være med længere.  
 
Kampen om de tilbageværende betalelige boliger bliver stadig hårdere – LLO opfordrer til, at politikerne tager opråbet fra boligorganisationerne i Brøndby alvorligt.

Pressemeddelelsen fra boligorganisationerne kan læses her

Læs mere…
16-05-2022l

Generalforsamling i LLO Birkerød

LLO Birkerød afholder generalforsamling mandag den 30.5.2022 kl 19.00 på Bistrupvej 172, 3460 Birkerød.

Dagsorden jvf. gældende regler.

Læs mere…
09-05-2022l

Investering i fast ejendom er et godt alternativ til værdipapirer

Selvom udlejerne i øjeblikket beklager sig om trange tider, så taler meget andet for, at det stadig er en god forretning at være udlejer!

Såkaldte investeringer i udlejningsejendomme er sikre penge og beskrives som ”et interessant supplement til aktier og obligationer”… Sådan har det altid været og sådan er det fortsat!

Dette sætter unægtelig udlejernes stadige klagesange lidt i relief…

Læs artiklen fra Fyens Stifttidende her

Læs mere…
02-05-2022l

Tak for kampen, Kaare Dybvad Bek. Goddag Christian Rabjerg Madsen

LLO ønsker Danmarks nye Indenrigs- og boligminister hjerteligt tillykke

Landsformand Helene Toxværd udtaler: ”På boligområdet er der nok at tage fat på. Vi glæder os til at møde Danmarks nye Indenrigs- og Boligminister Christian Rabjerg Madsen.” og fortsætter:

”Siden Blackstone-aftalen blev vedtaget tilbage i sommeren 2020, har det lejepolitiske debat være præget af teknik i form af gennemførelsen af sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven. På baggrund af lejelovsforliget i 2014, endte man med en model, hvor forligskredsen næsten kun kunne blive enige om status quo.

Sammenskrivningen har fyldt rigtig meget trods store ambitioner for at arbejde videre med boligpolitikken, herunder for at forbedre vilkårene for lejerne i den private udlejningssektor.”

”Vi glæder os derfor til, at den nye minister kommer i arbejdstøjet og vi glæder os over, at ministeren har stor fokus på sammenhængskraft.

LLO mener, at et særligt vigtigt område bliver de høje private huslejers skævvridning af landet. Cevea kunne i april 2022 dokumentere, at en almindelig LO-familie ikke har råd til at flytte i privat lejebolig i København. Det må og skal der gøres noget ved, hvis sammenhængningskraften skal bevares.”

 

En særlig tak til Kaare Dydvad

”Kaare Dybvad har været en god og stærk stemme i den boligpolitiske debat siden han blev boligordfører for Socialdemokratiet i 2015”. udtaler Helene Toxværd og fortsætter:

”Kaare Dybvad har mere end nogen anden minister på området forsøgt at gøre op med de tendenser, vi har set i de sidste tredive år, hvor det er set som en naturlov, at boliger skal være hundedyre i de store byer.

Med Blackstoneaftalen fik borgerne en forhåbning om at boligpolitik ikke bare laves af nogle få meget pengestærke aktører, men at boligpolitik er et vigtigt politikområde, hvor borgerne også har noget at sige.

Det gav skrig og skrål hos mange pengestærke aktører, og mange negative pressehistorier, hvor andelshavernes vilkår blev vægtet meget højere end de lejere, som det hele egentligt handlede om. Dommedagsprofetierne blev gjort til skamme og det var ikke sket uden det politiske mod, som Kaare Dybvad udviste.”

 

Et godt samarbejde

”LLO har løbende haft et godt, tillidsfuldt og ærligt samarbejde med ministeren. Der er ingen tvivl om at vi kommer til at savne dette tætte samarbejde”, siger Helene Toxværd og afslutter:

”Da Blackstone-pakken blev vedtaget, sagde Kaare Dybvad, at det var ”første skridt på vejen mod at sikre, at almindelige mennesker kan få lov at bo i byen.” Nu kommer hans afløser, Christian Rabjerg Madsen så til at tage de næste skridt. I LLO er vi klar med idéer og løsninger”.

 

Læs mere…
27-04-2022l

BL og LLO: Drømmen om "den blandede by" står til at briste

Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Stigende priser på byggematerialer har udskudt visionen om at opføre 22.000 almene boliger, og imens vi venter på en løsning, falmer drømmen om "den blandede by", skriver Helene Toxværd og Palle Adamsen, formænd for henholdsvis Lejernes Landsorganisation og Danmarks Almene Boliger (BL).

Læs debatindlægget

Læs mere…
22-04-2022l

Beboere så deres ejendom foreslået som daginstitution

Et debatindlæg af foreningen Bedre Børneliv i Lyngby Taarbæk Kommune, satte kort før påske en skræk i livet hos en række beboere, som er lejere i en ejendom ejet af kommunen, som kommunen har sat til salg.

I debatindlægget foreslår foreningen Bedre Børneliv, at ejendommen omdannes til børneinstitution, hvilket fik lejerne på banen, da de hverken er blevet inviteret ind i debatten eller er blevet orienteret om de mulige planer.
Tilbage står spørgsmålet: kan man sådan uden videre tvangsflytte og genhuse en række lejere?
 
Det Grønne Område har stillet følgende spørgsmål til LLO: Kan kommunen bruge bygningerne til dagtilbud, hvis man ønsker det?
 
“Det er en helt almindelig lejekontrakt, så lejere er stillet på samme måde ved en ny udlejer. De kan som udgangspunkt ikke opsiges af udlejer, så lejerne har krav på at blive boende. Man kan ikke sige lejere op, fordi man vil have andre lejere ind,” siger chefjurist ved Lejernes Landsorganisation, Anders Svendsen, efter Det Grønne Område bad ham gennemgå Anne Martinsens lejekontrakt.
“Først skal de spørge sig selv, om det er en god idé. Man kan godt foretage store ombygninger af ejendomme, herunder nedrivning af boligen, men så skal man stille erstatningsboliger til rådighed og have kommunalbestyrelsens tilladelse til at nedlægge en bolig. Men det er ikke noget, vi normalt ser. Det er noget, som vil kunne ende i en retssag om, hvorvidt man har lov til det eller ej. For lejere kan protestere. Det er ikke nemt, særligt ikke hvis lejerne ikke accepterer det. Og det er bestemt ikke nogen hurtig løsning,” siger Anders Svendsen.
 
Konklusion: Lejerne er heldigvis beskyttet af lejeloven, hvilket debattøren nok skulle have sat sig ind i, inden debatindlægget blev publiceret.
 
Læs mere…
Se ældre nyheder >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser