Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

13-06-2024l

Fra bar mole til bykvarter

Der er mindre end fire år mellem disse to billeder. På så kort tid har København fået en hel ny bydel med boliger, kontorer og hotel.

 

Bydelen hedder Nordø og er en del af Københavns Nordhavn, hvor der tidligere var frihavn under navnet Redmolen.

Almennyttige boliger

Nu er det tidligere havne-og industriområde blevet til et helt nyt bykvarter med 115 boliger – de fleste ejerlejligheder men også almennyttige boliger. De ligger nederst i billedet mod den lille kanal mellem Nordø og det egentlige Nordhavn og det såkaldte Aarhusgade- kvarter. Kanalen er etableret efter at pensionsselskabet PFA erhvervede området. PFA havde selv planer om at bygge nyt hovedkvarter der, hvor den store, runde og markante kontorbygning kaldet Spidsen nu ligger, men opgav planerne og blev boende i det nuværende hovedkontor.

Spidsen rummer kontorer for energiinfrastrukturvirksomheden Copenhagen Infrastructure Partners, CIP, og advokatfirmaet Bech-Bruun. ”Udsigten er jo kunst i sig selv”, siger topchefen i Bech-Bruun.

...og dyre ejerboliger

To andre af de fem byggerier rummer ejerboliger i den helt dyre prisklasse.

2.500 elefanter

Nordø’s grundareal er 23.000 m2, der svarer til ca. tre fodboldbaner. Det bebyggede areal er på 55.000 m2. Det hviler på 3.700 betonpæle. Ifølge byggeteamet på Nordø svarer de til vægten af 2.500 elefanter.

I løbet af foråret bliver udeområderne færdiganlagt med en 140 meter lang træpromenade og til sommer bliver den ikoniske Toldvagtsbygning genetableret.

Læs mere…
12-06-2024l

LLO's Landsformand fylder 60

LLO´s landsformand, Helene Toxværd, fylder 60 år. Det markeres med et åbent-hus-arrangement og reception i København senere på sommeren.

Helene Toxværd har været den ubestridte topfigur for landets største lejerorganisation siden 2009. Lige siden er hun blev genvalgt på kongresser fire gange – uden modkandidat og med akklamation. Til oktober stiller hun op til en ny tre-årig periode som formand, godt forberedt til fortsat at varetage lejernes interesser i forhold til udlejere, politikere og andre stærke spillere på lejermarkedet.

Samtidig med posten som landsformand har hun siden 2002 været formand for den store LLO-afdeling i Hovedstaden – en post hun er blevet genvalgt til hvert andet år siden 2002 - også her uden modkandidat.

I Helene Toxværds formandstid har organisationen været igennem adskillige og omfattende organisatoriske ændringer. Senest med decentrale servicekontorer med fokus på øget professionalisering, centralt medlemsregister og central kontingentopkrævning.

Helene Toxværd har i årenes løb bestridt en række poster i både nævn og bestyrelser, både nationalt og også internationalt. F.eks. sidder hun i bestyrelsen for den internationale lejerorganisation (IUT), hvor hun sammen med primært europæiske kollegaer gør sin indflydelse gældende på de dagsordener, der på mange måder er fælles for lejerne over hele verden.

Receptionen for Helene Toxværd holdes fredag d. 30. august i LLO´s hovedstadsafdeling, Vester Voldgade 9, (1.sal) kl. 13.30-16.30.

 

Læs mere…
11-06-2024l

Har du brug for hjælp til LLO´s medlemssystem?

Ikke alle medlemmer har oplyst deres e-mailadresse i forbindelse med deres indmeldelse i LLO. Hvis e-mailadressen mangler, så kan man som medlem ikke komme ind i medlemssystemet og f.eks. ændre adresse, tilmelde sig kurser og konferencer eller – som beskrevet i denne artikel - tilmelde sig automatisk betaling.

Kontakt LLO!

Hvis du ikke har oplyst en mailadresse og derfor ikke kan logge ind i vores medlemssystem (Membersite), skal du kontakte din lokale LLO-afdeling og oplyse dem dit medlemsnummer og dine kontaktoplysninger, dvs. navn, adresse, postnummer, telefon og e-mail.

Herefter vil afdelingen opdatere dine medlemsoplysninger, så du fremover selv kan få adgang til systemet og selv kan ændre i oplysningerne om dig under ”Min Profil” i medlemssystemet.

Læs i øvrigt gennemgangen om, hvordan du kan tilmelde dig automatisk betaling, så du undgår at betale opkrævningsgebyr.

Læs mere…
04-06-2024l

EP-valget: LLO har stillet de opstillede partier 5 spørgsmål om boligpolitik

Valg til EU-parlamentet søndag den 9. juni.

LLO har stillet de opstillede partier 5 spørgsmål om boligpolitik.

Til alle spørgsmål beder vi om enten ja eller nej, eller hverken ja/nej og så er der mulighed for en uddybende kommentar. 

Vi bringer svarene efterhånden som de modtages.

Sp 1:

Mener I at retten til en bolig er en grundlæggende menneskerettighed, som beskrevet i artikel 25 i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder?

SF, Kira Marie Peter-Hansen: JA

Enhedslisten: JA

Alternativet, Mikael Hertig: JA

Sp 2:

Er I for at regulere adgangen til virksomheders finansiering på udlejningsmarkedet for at modvirke finansialisering (overgangen fra at boligen anses som et hjem til at den bliver et investeringsobjekt, fx ved kapitalfondes opkøb af udlejningsejendomme), forhindre monopoler og stoppe salget af offentlige og betalelige boliger?

SF, Kira Marie Peter-Hansen: JA

Enhedslisten: JA

Evt. Uddybning: Det er et kardinalpunkt for Enhedslisten, at folk skal have ret til en god og billig bolig. En af måderne at sikre det på, er ved at begrænse boligspekulanter såsom Blackstone.

Mikael Hertig, Alternativet: JA

Evt. Uddybning: Dansk lovgivning er blevet alt for slap.

Sp 3:

Skal korttidsudlejning af boliger reguleres for at forhindre fjernelse af boliger fra det almindelige boligmarked, beskytte lejernes rettigheder og afbøde problemer som flytning af eksisterende beboere, turistificering og gentrificering?

SF, Kira Marie Peter-Hansen: JA

Enhedslisten: JA

Alternativet, Mikael Hertig: JA

Evt. Uddybning: Barcelona, Mallorca etc viser, at turisme kan presse almindelige priser op

Sp 4:

EU har tidligere indikeret, at almene boliger (primært i Holland og Sverige) kan risikere at overtræde EU’s regler om statsstøtte. Mener I at EU skal revidere sine statsstøtteregler for almene boliger, for at sikre, at de almene boliger i Danmark skal fastholdes i den organisering og form, og med det indhold vi kender i dag?

SF, Kira Marie Peter-Hansen: JA

Enhedslisten: JA

Evt. Uddybning: I Enhedslisten vil vi have flere, ikke færre, almene boliger. Det er for os en hjørnesten i arbejdet for bedre og billigere boliger

Alternativet, Mikael Hertig: Hverken ja eller nej

Evt. Uddybning: Meget muligt, men min indsigt er begrænset

Sp 5:

Er I for at fremme omkostningsneutralitet i boligenergiforbrug, sikre at renoveringsomkostningerne fordeles retfærdigt imellem lejer og udlejer, og at huslejestigninger opvejes af energibesparelser som minimumskrav i al energilovgivning?

SF, Kira Marie Peter-Hansen: JA

Enhedslisten: JA

Alternativet, Mikael Hertig: Hverken ja eller nej

Evt. Uddybning: Jeg ved ikke, hvad der forstås ved "retfærdig". De, der er imod, rækker lige fingrene i vejret.

Læs mere…
03-06-2024l

Spændende og udviklende studenterjob for jurastuderende - Brug din viden og kom ud af studiet med erfaring i juridisk rådgivning

Er du interesseret i formueretten, herunder især aftaleretten og de grundlæggende obligationsretlige principper?
Kunne du tænke dig at arbejde med juridisk rådgivning, hvor du får lov at arbejde selvstændigt -men i et godt og livligt team med 6 andre, dygtige jurastuderende, som er en vigtig del af medlemsrådgivningen.
Så søg stilling som stud.jur. hos LLO Hovedstaden, som er en organisation, der både arbejder for lejernes rettigheder gennem rådgivning og politisk interessevaretagelse.

Arbejdsopgaver som stud.jur.

Stilling som stud.jur. hos LLOH er speciel i den forstand, at du får lov at arbejde selvstændigt.
I begyndelsen af ansættelsen vil du komme til at rådgive vores medlemmer telefonisk.
Du vil ligeledes få ansvaret for en mindre sagsportefølje og fører sagerne i huslejenævnet.

Når du er klar, vil du også rådgive personligt, hvor vores medlemmer booker et møde for at tale med dig.

Det er ikke et krav, at du har kendskab til lejeretten, da alle får samme oplæringskursus ved ansættelse.

Dine kvalifikationer

  • Har bestået 1. år af bacheloren med mindst ét år tilbage af uddannelsen
  • Du skal kunne formidle og forklare juraen både mundtligt og skriftligt for personer, der ikke taler om denunciation og den positive opfyldningsinteresse til hverdag
  • Du er tålmodig og god til at lytte
  • Du har naturlig flair for aftaleretten

Hvad kan vi tilbyde

  • Ansættelse pr. 1.9.2024
  • En afslappet arbejdsplads, hvor der er åben-dør-politik, så alle kan sparre med hinanden i de forskellige sager
  • God løn i henhold til overenskomst med HK
  • En arbejdsuge på ca. 12-15 timer
  • Fleksibilitet under eksaminerne

Kort sagt kommer du til at kunne forskellen på indvendig og udvendig vedligeholdelse i søvne, men du skal også være forberedt på spørgsmål, du ikke kan kende svaret på på forhånd. Det er derfor vigtigt, at du er nysgerrig efter at undersøge det og løse den lejeretlige konflikt.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til stud.jur. Emma Hansen på telefon 33 11 30 75. Send din ansøgning til: dih@lloh.dk   Vi holder samtaler løbende.

Læs mere…
31-05-2024l

Ny, bred klimaaftale for nybyggeriet

Ny bred klimaaftale for nybyggeriet er landet.

Ifølge ministeriet er hovedpunkterne [nedenstående er uddrag fra deres nyhedsbrev]:

1) Klimakravene strammes markant

Det samlede CO2e-forbrug gennem bygningens levetid – altså byggeriernes livscyklusvurdering – vil blive mødt af en markant lavere grænseværdi.

[…]

2) Flere typer bygninger skal omfattes

Uopvarmede bygninger over 50 m2, fx parkeringshuse og lagerbygninger, og ferieboliger vil også skulle leve op til en grænseværdi for CO2e-forbruget.

Tilbygninger til bl.a. etageboliger, kontorbygninger og institutioner vil være omfattet af grænseværdien. For enfamiliehuse, rækkehuse, tiny houses og feriboliger omfattes tilbygninger over 250 m2.

3) Forskellige klimakrav til forskellige bygninger

Værdierne vil være forskellige afhængigt af bygningstypen, så de byggerier, som er lettest at bygge bæredygtigt, vil møde højere krav.

4) Selve byggeprocessen skal med i klimaregnskabet

Der fastsættes en grænseværdi på 1,5 kg CO2e/m2/år for den klimapåvirkning, der opstår fra transport til, fra og på byggepladsen samt fra energi- og brændselsforbrug og materialespild på byggepladsen.

5) Særlige samfundskritiske bygninger og uopvarmede bygninger under 50 m2 undtages

Bygninger, der varetager samfundskritiske funktioner, og som samtidig stiller særlige krav til bygningens design og materialeforbrug, undtages fra CO2e-grænseværdien. Det gælder bl.a. vandværker, fængsler, forsvarsområdets operative bygninger og hospitaler.

6) Et gennemsyn af reglerne

Bygningsreglementet skal ses igennem for at imødekomme det sammenstød, der vil opstå mellem krav til bygningers sikkerhed og sundhed og de nye klimakrav.

7) Mere genbrug og genanvendelse eksisterende bygninger

For at fremme renovering frem for nedrivning skal kravene til ombygning af eksisterende bygninger lempes. Muligheden for at afvise en tilladelse til nedrivning af en bygning skal undersøges nærmere.

Ifølge ministeriet går aftalen markant længere, end der var lagt op til i den oprindelige aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri fra 2021.

Læs aftalen her

 

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser