Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

10-10-2023

PRM / LLO om vismandsforslag: En katastrofe for lejerne

Det Økonomiske Råd (DØR), som i daglig tale kaldes Vismændene, foreslår omfattende lejestigninger for lejerne i private boliger.

Den gennemsnitlige lejer i en privat bolig bør ifølge DØR betale 17.000 kr. mere i husleje. Vismændene mener, at en københavnsk lejer bør betale 37.100 kr. ekstra om året. For de almene lejere er det hhv. 21.900 kr. på landsplan og 41.000 i København.

Vismændene foreslår, at man afskaffer huslejereguleringen og i stedet indfører omfattende boligstøtte – men beregner ikke denne udgift. I dag udgør de samlede boligstøtteudgifter 15,4 mia. En omlægning af systemet vil formentligt koste skatteborgerne et to-cifret millardbeløb.

Vismændenes forslag skal ses i sammenhæng med deres øvrige boligøkonomiske anbefalinger, som blandt andet kræver at ejendomsværdiskatten knap fordobles, således at boligejerne betaler en væsentlig højere skat. Argumentet er, at beskatning af ejerboligerne bør sidestilles med andre former for kapitalindkomst fx aktier.

Landsformand Helene Toxværd udtaler:

"Hvis forslaget gennemføres, vil det være en katastrofe for lejerne. Lejerne bruger i forvejen en historist høj andel af deres disponible indkomst på at bo. Vismændene påviser selv, at en gennemsnitslejer bruger 25% af sin disponible indkomst på husleje, og der er for os ingen tvivl om, at kommer der hertil en ekstraregning på mere end 37.000 kr., så må mange lejere gå fra hus og hjem."

Hun fortsætter:

”Vismændene fastsætter ikke dansk boligpolitik – og det skal både ejere og lejere nok være glade for. Skiftende regeringer har set boligen som en af hjørnestene i velfærdssamfundet, hvor det at kunne bo godt og ordentligt er et velfærdsgode, som f.eks. når vores børn kan få deres eget værelse, eller når næsten alle uanset indkomst skal have råd til at bo i de store byer.

Vismændene ønsker et boligstøttesystem, men viser ikke prisen. De tager heller ikke højde for risikoen ved, at lejere med lav indkomst ikke får nogen gevinst ved at arbejde mere – fordi de stort set risikerer at miste et tilsvarende beløb i boligstøtte (den såkaldte samspilsproblematik). Desuden risikerer en øget boligstøtte at puste endnu mere til huslejeniveauet.”

Helene Toxværd afslutter:

”Anbefalingerne er generelt virkelighedsfjerne. Lejerne er i forvejen historisk trykket af løbske huslejer. For et år siden fik Danmark et huslejeloft på 4% for at undgå at lejestigninger på 10%. Lejestigninger som ville få folk til at gå fra hus og hjem. Nu anbefaler Vismændene så lejestigninger på ca. 30%. Det hænger ikke sammen!”

 

Pressekontakt:

Landsformand Helene Toxværd tlf. 3386 0923

Chefjurist Anders Svendsen tlf. 3386 0926

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser