Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

09-08-2017

Beboerdemokrati presses

Formanden, næstformanden og kassereren i bestyrelsen for en af beboerforeningerne i Frederiksholm Karréerne i Københavns Sydhavn, beretter i LLO’s blad, Vi Lejere, at deres samarbejde med LLO ikke altid falder i god jord hos de store almene boligselskaber AKB og KAB. AKB København skriver således til bestyrelsen, at man godt kan revurdere sine udgifter til ekstern sparring og fortsætter: ”Afdelingen har høje faste udgifter til LLO og ekstern byggerådgivning. Det anbefales, at afdelingen revurderer, om udgifterne er nødvendige”. Næstformanden svarer i bladet, at ”henvendelsen nærmer sig organisationsforfølgelse”.

I en leder (se ovenfor) tager LLO’s landsformand, Helene Toxværd, stærkt afstand fra denne modarbejdelse af beboerdemokratiet og det, hun kalder dobbeltmoralen. Hun henviser til, at f.eks. KAB selv er medlem af den store udlejerorganisation, Ejendomsforeningen Danmark.

 

Side 17-19

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser