Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

06-02-2018

Hvor er embedslægen for lejerne?

LLO’s Region Syd har bedt alle regionens kommuner om at redegøre for deres praksis, når borgere anmelder skimmelsvamp i deres bolig. Det har Hedensted, Horsens, Vejle, Sønderborg og senest Esbjerg og Kolding Kommuner beredvilligt svaret på. Derimod ikke Åbenrå og Haderslev, som blev spurgt første gang i september 2017. LLO konkluderer, at de to kommuner ikke ønsker at dele deres praksis med offentligheden.
Sammenfattende siger formanden for LLO, Horsens, James Arbøl, om svarene fra de seks kommuner: ”Det er ikke betryggende, at der i de fleste tilfælde bliver truffet en afgørelse, hvor det udelukkende er en bygningssagkyndig, som tager stilling til, om lejemålet er sundhedsfarligt. Og hvor er embedslægen i sådanne sager? I to af kommunerne (Hedensted og Sønderborg) viser tallene, at der er tale om stigninger i antallet af sager om skimmelsvamp. Hvor er kommunerne henne, når der ikke sker opfølgning på sagerne. Vi ved jo, at der ofte sker det, at nye lejere flytter ind og ”overtager” skimmelsvampen. For kommunerne tager ikke stilling til, hvad ejendommen fejler og udlejer bliver som regel heller ikke pålagt noget herefter. Vi oplever, at der - trods gode viljer i svarene - går år og dag inden der sker noget med lejemålet efterfølgende. Som regel får lejerne (eller os som deres repræsentant) heller ingen tilbagemelding. Vi føler simpelthen, at lejerne bliver svigtet”, siger James Arbøl.
                                                                                                                 

Vi Lejere side 7

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser